Archiwum tagu: bobas

Powrót do początku – życie prenatalne człowieka  

W prenatalnym okresie rozwoju człowieka wyróżniamy trzy trymestry, każdy obejmujący trzy miesiące ciąży. Inny podział wskazuje tutaj na dwa stadia - zarodkowe, embrionalne, od poczęcia do końca ósmego tygodnia ciąży, oraz stadium płodowe, od dziewiątego tygodnia do narodzin dziecka.Pierwszy trymestr ciąży jest najważniejszym okresem w rozwoju dziecka , ponieważ jest to czas w którym kształtują się wszystkie organy wewnętrzne. W okresie tym płód jest tez szczególnie wrażliwy na działanie szkodliwych czynników (alkoholu, nikotyny, leków przyjmowanych przez matkę, jej chorób, promieniowania) co może skutkować powstaniem wad rozwojowych. Również stres i niepokój matki maja wpływ na zdrowie dziecka. Przed urodzeniem dziecko charakteryzuje się już wszystkimi ludzkimi cechami, przystosowane jest do życia w normalnym środowisku. Wszystkie jego zmysły są rozwinięte, przyjmuje bardzo różne bodźce, może nabywać już pierwszych specyficznych nawyków. W ostatnim etapie ciąży dziecko jest już odrębnym podmiotem od matki, ma swoją własną homeostazę, jest aktywne nie tylko psychoruchowo, ale i w kontaktach społecznych – w ostatnim etapie ciąży dziecko może być partnerem dialogu, reaguje na słowa wypowiadane w jego kierunku, na muzykę jaka rozbrzmiewa w otoczeniu i inne dźwięki. Prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka wymaga tego, by rodzice przed jego urodzinami uznali je za istotę ludzką, traktowali siebie samych nie jako przyszłych rodziców, lecz już w chwili obecnej, tu i teraz rodziców. Dziecko wyczuwa miłość i uczucia jakimi darzą je najbliższe osoby (szczególnie matka) i na tej podstawie buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. Ciąża jest okresem rozwoju nie tylko małej istoty ludzkiej, ale i rodziców, których postawy wobec rodzicielstwa ewoluują, dojrzewają psychospołecznie , mają szansę wejść na wyższy poziom osobistego rozwoju. Okres ten jest tak samo ważny dla matki jak i ojca dziecka. Oboje przygotowują się do pełnienia nowych życiowych, trudnych ról. Dobrym pomysłem w tym czasie jest wspólne zapisanie się na zajęcia szkoły rodzenia, która przygotuje do trudnego i przełomowego momentu porodu, a może znacznie ułatwić jego przeżycie, sprawić że będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze zarówno dla matki jak i dziecka.

Pierwszy miesiąc ciąży  

Pierwszy miesiąc ciąży, pierwszy miesiąc życia prenatalnego to czas bardzo intensywnego rozwoju, od kiedy z zapłodnionej komórki jajowej powstaje maleńka istota ludzka, zmiany zaczynają zachodzić w niesamowitym tempie. Kończy się faza jaj płodowego, zaczyna faza zarodkowa. Zarodek składa się początkowo z kilkuset komórek i ma kształt maleńkiej wklęsłej kulki, o średnicy 0,14 mm. Organizm dziecka i matki już współpracuje ze sobą. Zarodek zaczyna żywić się cukrem z wód płodowych i codziennie podwaja swoją wielkość. W okresie tym zaczyna zarysowywać się już okolica głowy. Około dziewiętnastego dnia od poczęcia tworzą się oczy, a już dwudziestego ósmego dnia można rozpoznać soczewkę oka. Dwudziestego pierwszego dnia zaczyna pracować już serce. Tworzą się krwinki, i zamknięty system naczyń krwionośnych. Ukształtowana jest pępowina. W trzecim tygodniu ciąży powstają zawiązki trzydziestu trzech kręgów. W czwartym tygodniu pojawiają się kolejno zawiązki narządów wewnętrznych, kończyn, uszu, nosa, jama ustna, i około czterystu par mięśni położonych wzdłuż osi ciała. Pod koniec pierwszego miesiąc a ciąży zarodek zwinięty jest w łuk, składa się z kilku milionów komórek, ma około pół centymetra wielkości i waży około jednego grama. Warto dodać, że pierwszy miesiąc jest to też czas, w którym kształtuje się układ nerwowy – już trzynastego dnia tworzą się jego zawiązki, tworzy się kora pierwotna, przyszła oś ciała. Dziewiętnastego dnia od poczęcia powstaje wzdłuż niej cewa nerwowa, złożona z neuroblastów (czyli pierwotnych neuronów), dwa dni później zaczyna się ona zamykać. Rozwija się z niej rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe. Dwudziestego pierwszego dnia, powstają pierwsze komórki ośrodkowego układu nerwowego i trzy pierwotne pęcherzyki mózgowe.W czwartym tygodniu ciąży mózgowy odcinek układu nerwowego wygina się ku górze i przodowi, a serce kurczy się, wykonuje pierwsze ruchy. Pierwszy miesiąc życia to czas wyjątkowy także dla matki, która, jeśli jest przygotowana i świadoma macierzyństwa, ma po raz pierwszy szansę poczuć się i odnaleźć w nowej roli życiowej. Jest to czas kiedy zmienia swoje nawyki i upodobania na zdrowsze, bezpieczniejsze i korzystniejsze dla dziecka.

Drugi miesiąc ciąży  

W drugim miesiącu ciąży następuje bardzo intensywna oogeneza- czyli tworzenie się podstawowych narządów wewnętrznych . W piątym tygodniu ciąży pojawiają się zawiązki dłoni i stóp, gruczołów rozrodczych, narządów płciowych. Zaczynają powstawać przegroda moczowo-odbytowa, przegroda w sercu błony oddzielające serce, płuca i trzewia. Tworzy się także tkanka chrzęstna, tkanka szkieletu i tkanka mięśniowa. Powiększa się głowa, twarz ma bardziej ludzki wygląd. Zarodek rośnie o jakieś trzy, cztery milimetry. W szóstym tygodniu od poczęcia głowa staje się największa częścią ciała, grupuje się tkanka chrzęstna. Następuje kostnienie płaskich kości czaszki, pojawiają się zawiązki palców i zębów, w oczach pojawia się barwnik. Serce, szczęka i żuchwa są w tym okresie już całkowicie uformowane. Wytwarza się podniebienie i przewód nosowo-łzowy. Wątroba wytwarza już komórki krwionośne. Powstaje jelito ślepe, wyrostek robaczkowy, rozgałęzienia oskrzeli, mięśnie przepony i grzbietu, brzucha oraz kończyn.W drugim miesiącu ciąży utrwala się gonadalna tożsamość płciowa. Siódmy, ósmy i dziewiąty tydzień to czas kiedy tworzą się narządy płciowe. W tym czasie zarodek ma około półtora, do dwóch centymetrów wielkości i waży dwa gramy.W siódmym tygodniu powiększa się głowa, szyja wydłuża, uwydatnia się dolna szczęka, tworzą wargi i zawiązki języka, zarasta tez podniebienie. Otwierają się przewody nosowe, powstają kanały półkoliste ucha, kształtuje się małżowina uszna.W czasie tym oddzielają się od siebie drogi moczowo-płciowe, przewód pokarmowy, a żebra i kręgi zaczynają kostnieć. W ósmym tygodniu ciąży głowa (pochylona do przodu) stanowi już połowę długości ciała a gałki oczne przesuwają się z boku do przodu i nabierają pigmentu. Smukleją kończyny, ręce są rozłożone na boki, pojawiają się już linie papilarne. Następuje rozwój gruczołów dokrewnych i kubków smakowych. Serce maleńkiego człowieka bije w rytmie 40 – 80 uderzeń na minutę. Mózg wysyła impulsy nerwowe koordynujące pracę organów wewnętrznych. Kończąc drugi miesiąc życia, dziecko przechodzi z zarodkowego okresu rozwoju do fazy życia płodowego. W tym czasie ma już trzy centymetry wielkości.

Trzeci miesiąc ciąży  

Wchodząc w trzeci miesiąc swojego życia dziecko rozpoczyna okres płodowy. W tym czasie jest już bardziej aktywne i zaczyna przejawiać pierwsze indywidualne cechy w wyglądzie i zachowaniu. W dziewiątym tygodniu ciąży plecy dziecka wyprostowują się częściowo, doskonalą się też zewnętrzne części narządu płciowego. Grubieje skóra i mięśnie dziecka, na skórze pojawia się też meszek płodowy. W tym czasie tworzy się tez wyraźna tęczówka. Wyraźne powieki przykrywają oczy dziecka. Na palcach pojawiają się zawiązki paznokci. Gruczoł przysadkowy zaczyna wydzielać hormon, gonadotropinę. Pod koniec dziewiątego tygodnia dziecko ma cztery centymetry i waży około trzy gramy.Dziesiąty tydzień ciąży to czas przybierania na wadze, dziecko szybko rośnie, ma już około pięć i pół centymetra. Jego twarz ma proporcje dziecięce, zarasta już podniebienie, ślimak i narząd słuchowy ucha. Płuca i trzustka kończą się kształtować. W tym czasie pęcherzyk żółciowy produkuje już żółć, a szpik kostny zaczyna podejmować funkcję krwiotrwórczą. Tworzą się także mięśnie umożliwiające ruch jelit.Jedenasty tydzień ciąży to czas kiedy narządy nadal kształtują się i doskonalą swoją budowę, kolejne zaczynają funkcjonować. Dziecko ma wtedy około sześć i pół centymetra wielkości i waży pięć i pół grama. Ostatni tydzień trzeciego miesiąca ciąży to czas kiedy dziecko znacznie przybiera na wadze. Zwiększa swój wzrost o zaledwie centymetr, ale podwaja z nawiązką swoją wagę. Tydzień temu ważyło niecałe sześć gram, pod koniec dwunastego tygodnia waży już czternaście gram. W tym czasie powstaje otwór odbytowy, gruczoły wytwarzające ślinę zakończony zostaje rozwój strun głosowych, żebra i kręgi ulegają kostnieniu, nerki produkują już mocz a kora nadnerczy wytwarza hormony. Trzeci miesiąc ciąży to także okres intensywnego rozwoju układu nerwowego – doskonali się zmysł dotyku, tworzy się nerw węchowy. Rośnie wrażliwość dotykowa twarzy, a dziecko wykonuje wiele ruchów. Dalej zwiększa się powierzchnia ciała która jest wrażliwa na dotyk. Dziecko zamyka i otwiera dłoń, w ruchu tym towarzyszy kciuk. Ponadto połyka ono wody płodowe, występują ruchy ssania, ruchy klatki piersiowej.