Archiwum dla daty: 18-01-2012

Powrót do początku – życie prenatalne człowieka  

W prenatalnym okresie rozwoju człowieka wyróżniamy trzy trymestry, każdy obejmujący trzy miesiące ciąży. Inny podział wskazuje tutaj na dwa stadia - zarodkowe, embrionalne, od poczęcia do końca ósmego tygodnia ciąży, oraz stadium płodowe, od dziewiątego tygodnia do narodzin dziecka.Pierwszy trymestr ciąży jest najważniejszym okresem w rozwoju dziecka , ponieważ jest to czas w którym kształtują się wszystkie organy wewnętrzne. W okresie tym płód jest tez szczególnie wrażliwy na działanie szkodliwych czynników (alkoholu, nikotyny, leków przyjmowanych przez matkę, jej chorób, promieniowania) co może skutkować powstaniem wad rozwojowych. Również stres i niepokój matki maja wpływ na zdrowie dziecka. Przed urodzeniem dziecko charakteryzuje się już wszystkimi ludzkimi cechami, przystosowane jest do życia w normalnym środowisku. Wszystkie jego zmysły są rozwinięte, przyjmuje bardzo różne bodźce, może nabywać już pierwszych specyficznych nawyków. W ostatnim etapie ciąży dziecko jest już odrębnym podmiotem od matki, ma swoją własną homeostazę, jest aktywne nie tylko psychoruchowo, ale i w kontaktach społecznych – w ostatnim etapie ciąży dziecko może być partnerem dialogu, reaguje na słowa wypowiadane w jego kierunku, na muzykę jaka rozbrzmiewa w otoczeniu i inne dźwięki. Prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka wymaga tego, by rodzice przed jego urodzinami uznali je za istotę ludzką, traktowali siebie samych nie jako przyszłych rodziców, lecz już w chwili obecnej, tu i teraz rodziców. Dziecko wyczuwa miłość i uczucia jakimi darzą je najbliższe osoby (szczególnie matka) i na tej podstawie buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. Ciąża jest okresem rozwoju nie tylko małej istoty ludzkiej, ale i rodziców, których postawy wobec rodzicielstwa ewoluują, dojrzewają psychospołecznie , mają szansę wejść na wyższy poziom osobistego rozwoju. Okres ten jest tak samo ważny dla matki jak i ojca dziecka. Oboje przygotowują się do pełnienia nowych życiowych, trudnych ról. Dobrym pomysłem w tym czasie jest wspólne zapisanie się na zajęcia szkoły rodzenia, która przygotuje do trudnego i przełomowego momentu porodu, a może znacznie ułatwić jego przeżycie, sprawić że będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze zarówno dla matki jak i dziecka.

Pierwszy miesiąc ciąży  

Pierwszy miesiąc ciąży, pierwszy miesiąc życia prenatalnego to czas bardzo intensywnego rozwoju, od kiedy z zapłodnionej komórki jajowej powstaje maleńka istota ludzka, zmiany zaczynają zachodzić w niesamowitym tempie. Kończy się faza jaj płodowego, zaczyna faza zarodkowa. Zarodek składa się początkowo z kilkuset komórek i ma kształt maleńkiej wklęsłej kulki, o średnicy 0,14 mm. Organizm dziecka i matki już współpracuje ze sobą. Zarodek zaczyna żywić się cukrem z wód płodowych i codziennie podwaja swoją wielkość. W okresie tym zaczyna zarysowywać się już okolica głowy. Około dziewiętnastego dnia od poczęcia tworzą się oczy, a już dwudziestego ósmego dnia można rozpoznać soczewkę oka. Dwudziestego pierwszego dnia zaczyna pracować już serce. Tworzą się krwinki, i zamknięty system naczyń krwionośnych. Ukształtowana jest pępowina. W trzecim tygodniu ciąży powstają zawiązki trzydziestu trzech kręgów. W czwartym tygodniu pojawiają się kolejno zawiązki narządów wewnętrznych, kończyn, uszu, nosa, jama ustna, i około czterystu par mięśni położonych wzdłuż osi ciała. Pod koniec pierwszego miesiąc a ciąży zarodek zwinięty jest w łuk, składa się z kilku milionów komórek, ma około pół centymetra wielkości i waży około jednego grama. Warto dodać, że pierwszy miesiąc jest to też czas, w którym kształtuje się układ nerwowy – już trzynastego dnia tworzą się jego zawiązki, tworzy się kora pierwotna, przyszła oś ciała. Dziewiętnastego dnia od poczęcia powstaje wzdłuż niej cewa nerwowa, złożona z neuroblastów (czyli pierwotnych neuronów), dwa dni później zaczyna się ona zamykać. Rozwija się z niej rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe. Dwudziestego pierwszego dnia, powstają pierwsze komórki ośrodkowego układu nerwowego i trzy pierwotne pęcherzyki mózgowe.W czwartym tygodniu ciąży mózgowy odcinek układu nerwowego wygina się ku górze i przodowi, a serce kurczy się, wykonuje pierwsze ruchy. Pierwszy miesiąc życia to czas wyjątkowy także dla matki, która, jeśli jest przygotowana i świadoma macierzyństwa, ma po raz pierwszy szansę poczuć się i odnaleźć w nowej roli życiowej. Jest to czas kiedy zmienia swoje nawyki i upodobania na zdrowsze, bezpieczniejsze i korzystniejsze dla dziecka.