Powrót do początku – życie prenatalne człowieka  

W prenatalnym okresie rozwoju człowieka wyróżniamy trzy trymestry, każdy obejmujący trzy miesiące ciąży. Inny podział wskazuje tutaj na dwa stadia - zarodkowe, embrionalne, od poczęcia do końca ósmego tygodnia ciąży, oraz stadium płodowe, od dziewiątego tygodnia do narodzin dziecka.Pierwszy trymestr ciąży jest najważniejszym okresem w rozwoju dziecka , ponieważ jest to czas w którym kształtują się wszystkie organy wewnętrzne. W okresie tym płód jest tez szczególnie wrażliwy na działanie szkodliwych czynników (alkoholu, nikotyny, leków przyjmowanych przez matkę, jej chorób, promieniowania) co może skutkować powstaniem wad rozwojowych. Również stres i niepokój matki maja wpływ na zdrowie dziecka. Przed urodzeniem dziecko charakteryzuje się już wszystkimi ludzkimi cechami, przystosowane jest do życia w normalnym środowisku. Wszystkie jego zmysły są rozwinięte, przyjmuje bardzo różne bodźce, może nabywać już pierwszych specyficznych nawyków. W ostatnim etapie ciąży dziecko jest już odrębnym podmiotem od matki, ma swoją własną homeostazę, jest aktywne nie tylko psychoruchowo, ale i w kontaktach społecznych – w ostatnim etapie ciąży dziecko może być partnerem dialogu, reaguje na słowa wypowiadane w jego kierunku, na muzykę jaka rozbrzmiewa w otoczeniu i inne dźwięki. Prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka wymaga tego, by rodzice przed jego urodzinami uznali je za istotę ludzką, traktowali siebie samych nie jako przyszłych rodziców, lecz już w chwili obecnej, tu i teraz rodziców. Dziecko wyczuwa miłość i uczucia jakimi darzą je najbliższe osoby (szczególnie matka) i na tej podstawie buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. Ciąża jest okresem rozwoju nie tylko małej istoty ludzkiej, ale i rodziców, których postawy wobec rodzicielstwa ewoluują, dojrzewają psychospołecznie , mają szansę wejść na wyższy poziom osobistego rozwoju. Okres ten jest tak samo ważny dla matki jak i ojca dziecka. Oboje przygotowują się do pełnienia nowych życiowych, trudnych ról. Dobrym pomysłem w tym czasie jest wspólne zapisanie się na zajęcia szkoły rodzenia, która przygotuje do trudnego i przełomowego momentu porodu, a może znacznie ułatwić jego przeżycie, sprawić że będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze zarówno dla matki jak i dziecka.

Pierwszy miesiąc ciąży  

Pierwszy miesiąc ciąży, pierwszy miesiąc życia prenatalnego to czas bardzo intensywnego rozwoju, od kiedy z zapłodnionej komórki jajowej powstaje maleńka istota ludzka, zmiany zaczynają zachodzić w niesamowitym tempie. Kończy się faza jaj płodowego, zaczyna faza zarodkowa. Zarodek składa się początkowo z kilkuset komórek i ma kształt maleńkiej wklęsłej kulki, o średnicy 0,14 mm. Organizm dziecka i matki już współpracuje ze sobą. Zarodek zaczyna żywić się cukrem z wód płodowych i codziennie podwaja swoją wielkość. W okresie tym zaczyna zarysowywać się już okolica głowy. Około dziewiętnastego dnia od poczęcia tworzą się oczy, a już dwudziestego ósmego dnia można rozpoznać soczewkę oka. Dwudziestego pierwszego dnia zaczyna pracować już serce. Tworzą się krwinki, i zamknięty system naczyń krwionośnych. Ukształtowana jest pępowina. W trzecim tygodniu ciąży powstają zawiązki trzydziestu trzech kręgów. W czwartym tygodniu pojawiają się kolejno zawiązki narządów wewnętrznych, kończyn, uszu, nosa, jama ustna, i około czterystu par mięśni położonych wzdłuż osi ciała. Pod koniec pierwszego miesiąc a ciąży zarodek zwinięty jest w łuk, składa się z kilku milionów komórek, ma około pół centymetra wielkości i waży około jednego grama. Warto dodać, że pierwszy miesiąc jest to też czas, w którym kształtuje się układ nerwowy – już trzynastego dnia tworzą się jego zawiązki, tworzy się kora pierwotna, przyszła oś ciała. Dziewiętnastego dnia od poczęcia powstaje wzdłuż niej cewa nerwowa, złożona z neuroblastów (czyli pierwotnych neuronów), dwa dni później zaczyna się ona zamykać. Rozwija się z niej rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe. Dwudziestego pierwszego dnia, powstają pierwsze komórki ośrodkowego układu nerwowego i trzy pierwotne pęcherzyki mózgowe.W czwartym tygodniu ciąży mózgowy odcinek układu nerwowego wygina się ku górze i przodowi, a serce kurczy się, wykonuje pierwsze ruchy. Pierwszy miesiąc życia to czas wyjątkowy także dla matki, która, jeśli jest przygotowana i świadoma macierzyństwa, ma po raz pierwszy szansę poczuć się i odnaleźć w nowej roli życiowej. Jest to czas kiedy zmienia swoje nawyki i upodobania na zdrowsze, bezpieczniejsze i korzystniejsze dla dziecka.

Drugi miesiąc ciąży  

W drugim miesiącu ciąży następuje bardzo intensywna oogeneza- czyli tworzenie się podstawowych narządów wewnętrznych . W piątym tygodniu ciąży pojawiają się zawiązki dłoni i stóp, gruczołów rozrodczych, narządów płciowych. Zaczynają powstawać przegroda moczowo-odbytowa, przegroda w sercu błony oddzielające serce, płuca i trzewia. Tworzy się także tkanka chrzęstna, tkanka szkieletu i tkanka mięśniowa. Powiększa się głowa, twarz ma bardziej ludzki wygląd. Zarodek rośnie o jakieś trzy, cztery milimetry. W szóstym tygodniu od poczęcia głowa staje się największa częścią ciała, grupuje się tkanka chrzęstna. Następuje kostnienie płaskich kości czaszki, pojawiają się zawiązki palców i zębów, w oczach pojawia się barwnik. Serce, szczęka i żuchwa są w tym okresie już całkowicie uformowane. Wytwarza się podniebienie i przewód nosowo-łzowy. Wątroba wytwarza już komórki krwionośne. Powstaje jelito ślepe, wyrostek robaczkowy, rozgałęzienia oskrzeli, mięśnie przepony i grzbietu, brzucha oraz kończyn.W drugim miesiącu ciąży utrwala się gonadalna tożsamość płciowa. Siódmy, ósmy i dziewiąty tydzień to czas kiedy tworzą się narządy płciowe. W tym czasie zarodek ma około półtora, do dwóch centymetrów wielkości i waży dwa gramy.W siódmym tygodniu powiększa się głowa, szyja wydłuża, uwydatnia się dolna szczęka, tworzą wargi i zawiązki języka, zarasta tez podniebienie. Otwierają się przewody nosowe, powstają kanały półkoliste ucha, kształtuje się małżowina uszna.W czasie tym oddzielają się od siebie drogi moczowo-płciowe, przewód pokarmowy, a żebra i kręgi zaczynają kostnieć. W ósmym tygodniu ciąży głowa (pochylona do przodu) stanowi już połowę długości ciała a gałki oczne przesuwają się z boku do przodu i nabierają pigmentu. Smukleją kończyny, ręce są rozłożone na boki, pojawiają się już linie papilarne. Następuje rozwój gruczołów dokrewnych i kubków smakowych. Serce maleńkiego człowieka bije w rytmie 40 – 80 uderzeń na minutę. Mózg wysyła impulsy nerwowe koordynujące pracę organów wewnętrznych. Kończąc drugi miesiąc życia, dziecko przechodzi z zarodkowego okresu rozwoju do fazy życia płodowego. W tym czasie ma już trzy centymetry wielkości.[1] 2 3     następna