Okres niemowlęctwa  

Data dodania: 21-01-2012, Tagi: narodziny, niemowle, ciąża

Pierwsze półtora roku od pojawienia się dziecka na świecie, to okres niemowlęctwa, czyli całkowitej bezradności i konieczności podlegania stałej opiece dorosłych ludzi. W okresie tym kształtuje się podstawowa psychologiczna dyspozycja jaka jest zaufanie i nadzieja, a cnota ufności, wypracowywana w tym czasie, jest podstawą całości rozwoju psychospołecznego dziecka.
Czy zostanie ona nabyta, zależy od tego, czy podstawowe potrzeby dziecka zostają zaspokojone – chodzi tu o potrzeby w relacji z rodzicem, opiekunem, głównie matką, która poświęca dziecku najwięcej czasu. Te podstawowe potrzeby jakie dziecko ma w tym wieku, to potrzeba opieki, bezpieczeństwa i miłości. Jeśli zostają one zaspokajane, u dziecka pojawia się właśnie poczucie ufności i zaufania, a także nadziei, że otoczenie potrafi zapewnić mu zaspokojenie wszystkich jego potrzeb jakie wyrazi. Jeśli jednak tak się nie dzieje z jakiegoś powodu, w dziecku rodzi się nieufność i poczucie beznadziejności. Jest to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka i równocześnie ogromne, poważne wyzwanie dla rodziców.Czas ten jest tak samo trudny dla obu stron. Dla dziecka – ponieważ przynosi ogromną zmianę jaką jest wyrwanie się z bezpiecznego, znanego i przewidywalnego środowiska łona matki i przejście do świata, w którym wszystko jest inne, nowe, dziwne, a nawet przerażające. Dotąd, w spokojnym środowisku matczynego brzucha, potrzeby dziecka były zaspokajane niejako automatycznie, bez zwłoki, teraz - musi je sygnalizować i czekać, aż rodzice będą w stanie je spełnić. To rodzi frustrację i niepokój, jednak jeśli rodzice sprawdzają się w swej roli, wyzwala to w dziecku poczucie ufności, które towarzyszy mu w dalszym życiu i znacznie je ułatwia.Z perspektywy rodziców jest to równie trudny czas. Często fizycznie jest to bardzo wyczerpujące – mimo, że niemowlęta przesypiają większą część doby, potrafią budzić się w najdziwniejszych porach i krzykiem domagać się karmienia lub przewijania. Rodzice starając się zapewnić jak najlepszą opiekę, ponoszą spore koszty emocjonalne i fizyczne, jednak patrzenie na swoje zdrowo rozwijające się i zadbane dziecko, wszystko to wynagradza.