Powrót do początku – życie prenatalne człowieka  

W prenatalnym okresie rozwoju człowieka wyróżniamy trzy trymestry, każdy obejmujący trzy miesiące ciąży. Inny podział wskazuje tutaj na dwa stadia - zarodkowe, embrionalne, od poczęcia do końca ósmego tygodnia ciąży, oraz stadium płodowe, od dziewiątego tygodnia do narodzin dziecka.Pierwszy trymestr ciąży jest najważniejszym okresem w rozwoju dziecka , ponieważ jest to czas w którym kształtują się wszystkie organy wewnętrzne. W okresie tym płód jest tez szczególnie wrażliwy na działanie szkodliwych czynników (alkoholu, nikotyny, leków przyjmowanych przez matkę, jej chorób, promieniowania) co może skutkować powstaniem wad rozwojowych. Również stres i niepokój matki maja wpływ na zdrowie dziecka. Przed urodzeniem dziecko charakteryzuje się już wszystkimi ludzkimi cechami, przystosowane jest do życia w normalnym środowisku. Wszystkie jego zmysły są rozwinięte, przyjmuje bardzo różne bodźce, może nabywać już pierwszych specyficznych nawyków. W ostatnim etapie ciąży dziecko jest już odrębnym podmiotem od matki, ma swoją własną homeostazę, jest aktywne nie tylko psychoruchowo, ale i w kontaktach społecznych – w ostatnim etapie ciąży dziecko może być partnerem dialogu, reaguje na słowa wypowiadane w jego kierunku, na muzykę jaka rozbrzmiewa w otoczeniu i inne dźwięki. Prawidłowy i zdrowy rozwój dziecka wymaga tego, by rodzice przed jego urodzinami uznali je za istotę ludzką, traktowali siebie samych nie jako przyszłych rodziców, lecz już w chwili obecnej, tu i teraz rodziców. Dziecko wyczuwa miłość i uczucia jakimi darzą je najbliższe osoby (szczególnie matka) i na tej podstawie buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. Ciąża jest okresem rozwoju nie tylko małej istoty ludzkiej, ale i rodziców, których postawy wobec rodzicielstwa ewoluują, dojrzewają psychospołecznie , mają szansę wejść na wyższy poziom osobistego rozwoju. Okres ten jest tak samo ważny dla matki jak i ojca dziecka. Oboje przygotowują się do pełnienia nowych życiowych, trudnych ról. Dobrym pomysłem w tym czasie jest wspólne zapisanie się na zajęcia szkoły rodzenia, która przygotuje do trudnego i przełomowego momentu porodu, a może znacznie ułatwić jego przeżycie, sprawić że będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze zarówno dla matki jak i dziecka.


eternit Przedszkole w Piasecznie